Bionerga steekt hand uit naar Machiels

Houthalen-Helchteren - Hubert Brouns, voorzitter van Limburg.net, gaat Bionerga en de groep Machiels rond de tafel brengen in het afvalovendossier. Dat gebeurt op verzoek van Jo Geebelen, afgevaardigd bestuurder van Bionerga. Machiels is, net als in het verleden, bereid op de uitnodiging in te gaan.
In Houthalen-Helchteren staan twee nieuwe afvalverbranders in de steigers: Bionerga wil naast de bestaande oven een nieuwe bouwen, en Machiels wil op Remo het afval weer bovenhalen en vergassen in een plasma-oven. Vorige week deden de drie meerderheidspartijen (CD&V, sp.a en Open Vld) een oproep tot beide afvalverwerkers om samen te werken, want twee ovens in één gemeente lijkt economisch en ecologisch waanzin.

“Omdat Machiels gaat voor een installatie die maximaal 20 jaar in gebruik zou blijven en alleen gebruikt zou worden om het Remostort te saneren, staan we niet weigerachtig tegenover een samenwerking”, stelt Jo Geebelen in een persbericht. “Het moet zeker mogelijk zijn synergieën te vinden of om bijvoorbeeld het afval dat na de voorbehandeling verwerkt moet worden, volgens overeen te komen speciale voorwaarden in energie om te zetten in onze stoomcentrale.”

Laagste prijzen
Bionerga, in handen van de Limburgse gemeenten, herinnert eraan dat de verwerking van het Limburgse afval aan hen werd toevertrouwd na een openbare aanbesteding. “Schaalvergroting door samenwerking met Machiels kan de situatie alleen maar verbeteren. Maar wat huishoudelijk en bedrijfsafval betreft, moet de installatie wel in handen van de Limburgers blijven om de laagste prijzen te garanderen.”

Bij Machiels spreekt men zich nog niet uit over de vorm van samenwerking, maar de wil is er wel. “Anderhalf jaar geleden hebben wij al trachten te praten met Bionerga. Dus waarom nu niet?”, zegt de groep Machiels.

Bionerga hoopt alvast dat de nu uitgestoken hand ook burgemeester Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren kan bekoren. “Zeker na de laatste wijzigingen is de ‘walvis van Bionerga’ een van de milieuvriendelijkste installaties van Midden-Europa met minder uitstoot dan een gemiddeld producerend bedrijf”, besluit Geebelen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio