Vakbond stuurt sjoemeldossier politie HAZODI naar minister

De politievakbond NSPV heeft een bundel met 23 klachten over gesjoemel in de politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) opgestuurd naar minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom. De politie, en vooral de zonechef, wordt al meer dan een jaar geplaagd door anonieme klachten en opeenvolgende onderzoeken.

De sfeer binnen het politiekorps geraakt hoe langer hoe meer verziekt door de aanhoudende onderzoeken. Volgens de advocaat van de politie gaat het telkens om dezelfde anonieme klachten die steeds bij andere onderzoeksinstanties worden ingediend, in de hoop daar gelijk te halen. Eind vorig jaar heeft het parket van Hasselt na een onderzoek van het Comité P geoordeeld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd, met uitzondering van een zaak van misleiding. Procureur Rubens stelt duidelijk dat hij geen nieuw onderzoek zal instellen. De anonieme klachten over gesjoemel met onder andere overuren, privékilometers en maaltijdvergoedingen zijn intussen overgemaakt aan Algemene Inspectie en belastingdienst. “Men kan tot in den treure feiten laten onderzoeken. Ze komen telkens uit dezelfde hoek, en ze blijven anoniem”, zegt meester Hugo Lamon, advocaat van de politiezone HAZODI.

Zonechef Michel Beckers, die in meerdere klachten geviseerd wordt, kreeg vorig jaar van de procureur de aanbeveling om de rust in zijn korps te herstellen. De organisatie werd aangepast. Dat maakte enkele mensen binnen de politiezone ongelukkig. Die beschouwen dat als een pesterij en zijn ermee naar de preventie-adviseur gestapt, en eentje trok naar de arbeidsrechtbank. “De klokkenluiders worden geviseerd. Iemand is uit functie ontheven en kreeg een onbestaande job zonder werk. De voorzitter van de arbeidsrechtbank heeft de zonechef opnieuw aangemaand orde op zaken te stellen”, zegt Philip Van Hamme van NSPV. Zonechef Beckers wacht het onderzoek af. Ook burgemeester Hilde Claes, voorzitter van de politieraad, hoopt snel op duidelijkheid en bekijkt pas daarna of er al dan niet maatregelen genomen moeten worden.

Klachten?

Volgens de vakbond NSPV zijn er 23 klachten over gesjoemel bij de politie HAZODI, waaronder:

onterecht vergoedingen opstrijken voor ritjes met privéwagen die voor het werk zouden zijn geweest

omruilen van kledijpunten (voor aankoop uniform) in cash

diefstallen ongemoeid laten

databanken raadplegen voor privédoeleinden

onterechte inbreng van maaltijdvergoedingen

ongedaan maken van takeling van wagen van secretaresse

Daarnaast zijn er nog vier dossiers van pesterijen op het werk.

Wie onderzoekt?

Comité P dat politiediensten controleert

Algemene Inspectie

Belastingdienst

Arbeidsrechtbank bekijkt één pest-klacht

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer