Proces over Ooit voor correctionele rechtbank

Er komt een Ooit-proces in Tongeren. De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft gisteren beslist dat de strafzaak in het dossier van Ooit Tongeren geen leemtes vertoont. Marc, Marjan en zoon Taminiau, de uitbaters van het in ijltempo failliet gegane Tongerse familiepark, worden in verdenking gesteld van fraude.

De Taminiaus werden na onderzoek door het Tongerse parket beticht van onder meer misbruik van vennootschapsgoederen. Uit de Ooit-vennootschap Dea Dia verdween in 2007 1,7 miljoen euro, geld dat bedoeld was voor de exploitatie van het familiepark. In maart 2009 oordeelde de Tongerse raadkamer dat het onderzoek niet goed gevoerd was en leemtes vertoonde. Tegen die beslissing ging het Tongerse parket dan weer in beroep. In dat beroep is er nu een beslissing. Het onderzoek is wél in orde en volledig, zo oordeelt de Antwerpse KI, en die verwijst de zaak meteen door naar de correctionele rechtbank.

Geen cassatie

Ooit komt dus terug naar Tongeren. Vader, moeder en zoon Taminiau zijn nu in verdenking gesteld. De drie andere betichten - een Tongerse notaris, de Ooit-boekhouder en -revisor - worden buiten verdenking gesteld. Zo was het ook oorspronkelijk in eerste aanleg voorzien. Technisch gezien krijgt de verdediging 14 dagen de tijd om in cassatie te gaan, maar dat kan alleen maar in welomschreven gevallen zoals bevoegdheidsconflicten. Dat is weinig waarschijnlijk in het dossier Ooit.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio