"B-H-V wordt ook na Pasen niet gesplitst"

Print
"B-H-V wordt ook na Pasen niet gesplitst"

B-H-V wordt ook na Pasen niet gesplitst

In de bevoegde commissie van de Senaat is donderdagochtend de machine voor het uitstellen van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel–Halle–Vilvoorde opnieuw op gang getrokken. Het wordt duidelijk dat Dehaene er helemaal niet uit geraakt, en dat het ‘ei’ ook niet tegen Pasen zal worden gelegd, zegt senator Lieve Van Ermen (LDD).

"Door de procedures te rekken is het dossier nu al over de Paasvakantie getild. Maar de Belgische partijen zullen er dan nog niet uit zijn. Daarom adviseert de Senaat dat het aangewezen is 'het resultaat van de werkzaamheden van Minister van staat Dehaene af te wachten". Dit is duidelijk een manoeuvre om hem tijd te geven, ook ver voorbij Pasen."

N-VA opvallend afwezig

"En als er daarvoor een nieuw belangenconflict nodig is vanuit het Brusselse Parlement, zullen CD&V en Open VLD dat niet tegenhouden. Het was trouwens opvallend dat niet alleen sp.a, maar zelfs N-VA naar de Senaatscommissie hun kat hebben gestuurd.”

De Senaatscommissie heeft een advies gegeven over het belangenconflict dat de Duitstalige Gemeenschap heeft ingeroepen tegen de splitsing. In dat advies wordt nogmaals akte genomen van de Koninklijke opdracht van Jean-Luc Dehaene (CD&V) om een compromis over BHV te onderhandelen. "Van een timing is geen sprake meer."

"Voor LDD is het in stand houden van het kabinet-Leterme de enige zorg van de Vlaamse christen-democraten en liberalen. Dat de onbestuurbaarheid van dit land een rechtstreeks gevolg is van de onmogelijkheid om tussen Franstaligen en Vlamingen nog langere compromissen te sluiten, is een analyse van Leterme zelf. Maar nu zet hij al zijn politieke geloofwaardigheid op het spel, om uit dat bestuurlijk kluwen zijn eigen profijt te halen", besluit Van Ermen.

Cartoon: Klier