Comité P onderzoekt fraude van politie bij wapenwet

Print
Comité P onderzoekt fraude van politie bij wapenwet

Comité P onderzoekt fraude van politie bij wapenwet

Het Comité P wil geen wapenfreaks meer om de wapenwet te controleren. De kans op misbruik is te groot. Dat staat in een recent rapport dat bij de Kamer werd ingediend.

Burgers die op 9 juni 2006 een vuurwapen bezaten zonder daarvoor een vergunning te hebben, konden dat straffeloos inleveren bij de politie tot 31 oktober 2008. In deze “regularisatieperiode” werden sommige politiemensen plots eigenaar van heel wat meer vuurwapens. Het Comité P onderzoekt nu of daarbij gesjoemeld werd. Hebben agenten illegale vuurwapens voor zichzelf gehouden en achteraf in het wapenregister, waar ze toegang toe hebben, zelf een en ander “aangepast”? Dat is de vraag.

Volgens het Comité P heeft ruim één op de vijf politiemensen (8.656) thuis vuurwapens als privépersoon. Tussen 2006 en 2009 daalde het aantal vuurwapens dat deze groep privé bezat met 7,2%, tot 18.783 stuks. Opmerkelijk is dat 655 agenten (of 7,6 % van de 8.656) in de regularisatieperiode net (veel) meer vuurwapens in bezit kregen.

Deze 655 bezaten in 2006 nog maar 18,9% van alle vuurwapens die privé in handen waren van politiemensen, halverwege 2009 al 34%. 127 politiemensen werden in de regularisatieperiode eigenaar van vijf vuurwapens of meer, één zelfs van 223 stuks. Er zijn voorlopig geen verschillen vastgesteld tussen de gewesten, tussen de federale of de lokale politie en evenmin tussen de niveaus (lager, midden- of officierenkader).

De meeste zaken moeten nog worden onderzocht, maar halverwege 2009 telde het Comité P al 30 dossiers waarin politiemensen hun functie hadden misbruikt. Die hebben enkele dingen gemeen: ze zijn meestal verantwoordelijk voor de opvolging van het wapenbezit in hun zone; ze zijn sportschutter, wapenverzamelaar of actief in een schietvereniging; in vele gevallen zijn ze ook schiet- of geweldmonitor.

Het Comité P vreest dat bij een aantal onder hen “de passie het haalt op de rechtsnorm”. Het Comité wil daarom dat politiemensen die verantwoordelijk zijn voor de controle van het wapenbezit géén interesse in wapens hebben. Geen wapenfreaks! ”Een goede wapenbeheerder moet geen goede schutter zijn”, luidt het.

Het Comité wil voorts dat de toegang tot het Centraal Wapenregister drastisch wordt beperkt en dat de korpschefs veel meer toezicht houden op het personeel dat het wapenbezit controleert.

Wat precies in de nieuwe wapenwet staat, leest u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW