België telt 300.000 meer diabetici dan gedacht

Print
België telt 300.000 meer diabetici dan gedacht

België telt 300.000 meer diabetici dan gedacht

Ons land telt veel meer diabetespatiënten dan de statistieken uitwijzen. Dat schrijft het vakblad De Specialisten. Volgens professor Chantal Mathieu van de Vlaamse Diabetesvereniging zouden er geen 600.000 maar wel 800.000 à 900.000 patiënten zijn.

Uit een screening in de regio Luxemburg blijkt namelijk dat het reële aantal diabetici dubbel zo hoog ligt. Veel mensen worden immers niet behandeld of weten niet dat ze aan de ziekte leiden. "Voorzichtig geschat betekent dit dat het werkelijke aantal diabetici in België op 800 à 900.000 ligt en dus niet op 600.000", aldus Mathieu.