Installatie om oude munitie te vernietigen in Zutendaal

Installatie om oude munitie te vernietigen in Zutendaal

Installatie om oude munitie te vernietigen in Zutendaal

Zutendaal - Defensie zal in Kwartier Wevelsmoer, de kazerne in Wiemesmeer, een installatie bouwen om conventionele munitie te vernietigen. Die moet begin 2012 operationeel zijn. Roger Hoekx, provinciecommandant van Limburg, bevestigt het nieuws.
Het Belgisch leger zit in het totaal met zo’n 24.640 ton aan ‘te demilitariseren’ conventionele munitie, munitie die niet meer te verkopen is. Die zit grotendeels opgeslagen in de depots van Bertrix en Zutendaal. 16.000 ton daarvan komt in aanmerking voor die nieuw te bouwen installatie. Die bestaat uit een systeem waarbij ontmanteling onder water gebeurt, om vervolgens de explosieve stoffen te vernietigen. Restmetaal wordt maximaal gerecupereerd. Verbrandingsgassen, as en zware metalen worden geneutraliseerd door middel van een thermische behandeling.

Defensie schat dat daarmee zo’n 35 militairen tot 2025 zoet zullen zijn. “We doen dat met een maximaal respect voor de geldende regelgeving op het vlak van gezondheid, veiligheid, preventie en milieu.”

Stroomversnelling

De toekomst van het kwartier Wevelsmoer is onduidelijk binnen het hervormingsplan-De Crem. Nu bevindt zich op de voormalige Amerikaanse basis het distributiecentrum Materieel, en de 261ste Compagnie Munitie. Voor de 208 militairen van het distributiecentrum is nog niet duidelijk of ze kunnen blijven of niet. “Maar dat die vernietigingsinstallatie er komt, is zeker”, zegt provinciecommandant Hoekx. De installatie moet begin 2012 operationeel zijn. Eind juni 2010 wordt de selectieprocedure afgerond in een contract.


Het dossier raakte in 2008 in een stroomversnelling. Het Antwerpse Fort Brosius was traditioneel het Belgische arsenaal. “Daar werd munitie vernietigd volgens de toen gangbare regels: mondjesmaat tot ontploffing brengen. Of ook, en dat gebeurde tot in de jaren 80, gebetonneerde munitie dumpen in de Golf van Biskaje, net zoals andere NAVO-landen deden. Dat kan nu niet meer.

Fort Brosius is intussen opgeheven, staat te koop, maar het terrein moet gesaneerd. Er is bijvoorbeeld ook munitie onschadelijk gemaakt door het in grachten te dumpen. Met die duizenden tonnen overbodige conventionele munitie erbij, en ook met inbeslagnames van onder meer vuurwerk, werd het bouwen van een vernietigingsinstallatie een relevant alternatief voor stockage.”

Perimeters

Defensie kiest daarbij voor Zutendaal. “Omdat daar de veiligheidsvoorwaarden maximaal zijn”, zegt Hoekx. “De depots zijn er zo gebouwd dat als de opslagcapaciteit gerespecteerd wordt, en dat doet het leger, er geen gevaar is buiten de bestaande perimeters. Het is ook conventionele munitie. De gassen die vrijkomen, zijn niet giftig. Maar de rookgassen worden toch afgezogen en geneutraliseerd.”

Defensie heeft burgemeester Beuls en het Zutendaalse schepencollege op de hoogte gebracht. Het is de eerste vernietigingsinstallatie voor conventionele munitie in België. In het West-Vlaamse Poelkapelle is er wel nog een vernietigingsinstallatie voor chemisch tuig, voornamelijk uit de Eerste Wereldoorlog.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio