Enkel Leroux tegen zonnepark

Diepenbeek - Met vijf stemmen voor en één tegen heeft het Diepenbeekse schepencollege de bouwvergunning voor het zonnepanelenpark van de NV Zonnecentrale aan de sluis in Diepenbeek goedgekeurd. Enkel Milieuschepen Hugo Leroux stemde tegen. Hij is niet blij met de houding van zijn collega-schepenen en trekt nu zelf verder ten strijde.

“Via Groen!-parlementslid Dirk Peeters zullen er vragen gesteld worden aan de ministers Schauvliege, Muyters en Bourgeois over dit dossier. Zelf heb ik bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van een stedenbouwkundige vergunning ingediend omdat ik meen dat dit hele verhaal compleet onwettig gebeurde.

Bovendien regent het tegenstrijdige en wijzigende adviezen in dit verhaal. Zo wijzigde het Agentschap voor Natuur en Bos, waarvan de administrateur-generaal een bezoldigd mandaat als lid van de Raad van bestuur, in NV De scheepvaart uitoefent, zijn advies. Bovendien zit in het bouwdossier geen enkele verwijzing naar een contract of aanbesteding voor de gronden, nochtans eigendom van NV De Scheepvaart, alleen een schamele brief met één zin: “Met deze brief geef ik toelating tot het bouwen van een zonnecentrale op de gewestgronden aangeduid op bijgevoegd plan, getekend door Eric Portugaels. Geen toeval wellicht dat NV J.M. Recycling, de grootste aandeelhouder van NV Zonnecentrale Limburg via Guido Hermans ook vertegenwoordigd is in de Raad van bestuur van NV De Scheepvaart.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio