Tien kandidaat-ministers Afghanistan afgewezen

De Afghaanse president Hamid Karzai slaagt er maar niet in om een nieuwe regering op poten te krijgen. Zaterdag wees het parlement 10 van de 17 voorgedragen ministers af. Twee weken geleden gebeurde een gelijkaardig feit.

kscherpenberg

Op 2 januari droeg de omstreden Afghaanse leider 24 kandidaat-ministers voor. Het parlement aanvaardde slechts zeven kandidaturen. Na dagen van puzzelwerk kwam Karzai met zeventien nieuwe namen op de proppen. Opnieuw werden tien kandidaturen verworpen.

Corruptie

Het Afghaanse parlement kreeg de voorbije week de kans om de kandidaten aan een spervuur van vragen te onderwerpen. Tien hebben die test niet doorstaan.

Intussen zijn de portefeuilles Buitenlandse Zaken en Justitie wel al aan de man gebracht. Karzai hoopte om zijn kabinet tegen 28 januari volledig vernieuwd te hebben, maar dat lijkt nu een utopie.

Karzai ligt al langer onder vuur, onder meer door corruptie.

Meer over Afghanistan