Europese Commissie naar rechter voor meer loon

Het Europees Hof van Justitie moet een oordeel vellen over de betwisting rond de salarissen voor de Europese ambtenaren. De Europese Commissie besloot woensdagochtend om de omstreden inkrimping van de salarisverhoging aan te vechten bij het Hof van Justitie.

ssimons

De EU-lidstaten besloten eind 2009 om de salarissen van de 44.000 commissie-ambtenaren dit jaar met 1,85 procent te indexeren - met een Europese ambtenarenstaking als gevolg. Volgens het interne reglement hadden de ambtenaren recht op 3,7 procent maar 19 lidstaten (waaronder Nederland, België daarentegen onthield zich) vonden die forse verhoging politiek niet gepast nu de nationale ambtenarensalarissen bevroren worden.

De Commissie vindt echter dat de verhoging moet doorgaan omdat ze voortvloeit uit afspraken die in 2004 gemaakt zijn. Toen werd een eigen ‘Europese index’ afgesproken, die rekening houdt met de levensduurte in Brussel en de evolutie van de salarissen in een aantal lidstaten. Waarnemers verwachten (op grond van eerdere uitspraken) dat het Hof in Luxemburg de Commissie zal volgen en de beslissing van de lidstaten zal vernietigen.

Basissalaris tot 16.000 euro

EU-ambtenaren krijgen een basissalaris dat varieert van 2.300 euro per maand voor pas aangeworven ambtenaren in de laagste categorie tot 16.000 euro per maand voor topambtenaren met minstens 4 jaar carrière. Bovenop hun loon krijgen ze (als ze uit een andere lidstaat naar Brussel zijn afgezakt) een ‘ontheemdingstoelage’ die 16 procent van hun basissalaris bedraagt. Daarnaast zijn er allerhande gezinstoelagen en verplaatsingsvergoedingen.

MW