Werk gerechtsbodes herleid tot een derde

Print
De bodes bij het gerecht zullen nog maar een derde van hun huidig aantal uren mogen werken. Zo wil justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) hun kosten terugbrengen van 3 naar 1 miljoen euro.

Justitie moet zoals ieder departement besparen: 25 miljoen, waarvan 20 miljoen op personeelskosten. Aan het aantal personeelsleden (rechters, bewakers, justitie-assistenten e.d.) wordt niet geraakt, maar er komen geen jobstudenten meer, tijdenlijke vervangingen worden beperkt en op de bodes wordt bezuinigd.

De Clerck neemt voorlopig twee maatregelen:

* De bodes tijdens de zittingen van de vredegerechten worden afgeschaft.
* De bodes die elders werken zullen nog maar een derde van hun huidig aantal uren mogen werken.

De Clerck kondigde aan dat het globale statuut van de bodes moet herbekeken worden omdat sommige rechtbanken heel veel bodes hebben (Turnhout, Antwerpen), andere weinig of geen.

Wat betekent dit voor onze regio? De bodes op het Antwerpse Hof van Beroep mogen in de toekomst nog 4.631 uur presteren, die van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt nog 1.804 en dan nog eens 249 uren op koophandel, die van Tongeren nog 755.

Beperkingen komen er ook bij de politierechtbank: Hasselt komt op 305, Tongeren op 68. Momenteel presteren deze bodes dus drie keer zoveel uren.

JDW

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio