Natuurpunt werkt al 15 jaar aan Abeekvallei

Natuurpunt vzw heeft vandaag 163 ha natuurgebied in beheer in de vallei van de Abeek in Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt.

Het begon allemaal in 1994 toen het toenmalige Natuurreservaten vzw een perceel daar een perceel kocht.

Maaien, hooien, afrasteren, exotenbestrijding en ook ploegen en zaaien zijn steeds weerkerende werken die Natuurpunt uitvoert. “Dankzij de inzet van professionele werkkrachten, maar ook van vrijwilligers,” vertellen ze bij Natuurpunt. “Gelukkig hebben we voor het beheer in de Abeekvallei ook galloway-runderen.”

Naast het plankenpad in Reppel werkt Natuurpunt ook aan een wandellus tussen Ellikom en Erpekom. Het reservaat van de Abeekvallei valt bijna volledig binnen vogelrichtlijngebied. “Het vormde een van de laatste leefgebieden van de ortolaan, een vogel die inmiddels is uitgestorven in Vlaanderen. Ijsvogel, grote gele kwikstaart, spechten, wielewaal en houtsnip doen het wel nog goed in de vallei,” zegt Natuurpunt.

RDr


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio