Lezersvraag: Wat zijn slapende rekeningen?

Er is sprake van slapende rekeningen als er gedurende minstens 5 jaar geen verrichting op de rekening werd uitgevoerd en geen contact was tussen de rekeninghouder (of een rechthebbende, bijvoorbeeld erfgenamen) en de financiële instelling.

jvangeyte

Banken en verzekeringsinstellingen moeten dan actief op zoek gaan naar de rechthebbenden op slapende tegoeden. Vinden ze die niet, dan moeten ze het geld op die rekening overdragen aan de Deposito- en Consignatiekas van het ministerie van Financiën. Daar wordt het geld dertig jaar bewaard. Wordt het dan nog niet afgehaald, dan komt het in de Belgische schatkist terecht.

JVG