Vormvrije elektronische facturatie

In antwoord op een parlementaire vraag van CD&V-senator Wouter Beke verbindt de Minister van Financiën er zich toe om bij Koninklijk besluit de elektronische factuur te vereenvoudigen. En dat met ingang van 1 januari 2010. Wouter Beke is erg tevreden dat de minister daarmee tegemoet komt aan zijn wetsvoorstel dat hij eerder ter zake indiende en verschillende keren behandeld is geworden in de commissie Financiën en Economie van de Senaat.

sboons_fr

Wouter Beke: ,,Dit kan miljarden euro aan kostenbesparing opleveren voor de Belgische ondernemingen. Meteen wordt extra zuurstof gecreëerd voor de Belgische economie in deze moeilijke tijden’’. Door de beloofde vereenvoudiging komt de verzending van de elektronische factuur volledig op voet van gelijkheid met de papieren factuur, daar waar ze nu nog altijd aan veel strengere administratieve vereisten wordt onderworpen. Voor de bedrijven zal deze beloofde vereenvoudiging een aanzienlijke administratieve lasten- en kostenbesparing betekenen. Volgens de Belgian Task Force E-invoicing zou de elektronische facturatie voor de Belgische ondernemingen een kostenbesparing van meer dan 3,5 miljard euro kunnen opleveren. Het zou bovendien ook milieuvriendelijk zijn want papierbesparend en dus kostenbesparend. De vereenvoudiging van de elektronische factuur doet ook niets af aan het recht van de consument om een papieren factuur te blijven ontvangen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio