"Grote pensioenhervorming komt er niet voor verkiezingen 2011"

Het zit CD&V dwars dat een klein clubje over de grote pensioenhervorming wil beslissen. Minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) en de sociale partners zijn daar wel een voorstander van en richten zich vooral op 'kleinere ingrepen'.

kscherpenberg

"Er is een grote pensioenhervorming nodig, kleine ingrepen volstaan niet meer", aldus Kamerlid Sonja Becq (CD&V, foto). "En voor zo'n grote hervorming is een breed maatschappelijk en politiek draagvlak nodig."

Zij meent dat het vanzelfsprekend is dat de regering met de sociale partners, de vakbonden en de werkgevers praat, gezien hun knowhow, maar dan moeten ook de ouderen-, de jongeren- en de vrouwenorganisaties daarbij betrokken worden.

Vermits het grote overleg nog moet starten en veel tijd zal vragen, denkt ze dat de grote pensioenhervorming niet voor de verkiezingen van 2011 rond zal zijn.

Meer over CD&V