Heers telt 1.500 bomen

Natuur en landschapsbeheer Limburg heeft dit jaar in een boek het bomenbestand in Heers geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat er dubbel zo veel bomen staan dan in buurgemeente Borgloon. Vooral jonge lindebomen blijken het landschap te domineren.

In augustus en september voerde vzw Natuur- en landschapsbeheer Limburg een inventarisatie uit van laanbomen op het openbaar domein van de gemeente Heers. “Wij hebben deze inventarisatie gratis aangeboden gekregen dankzij de bestaande structurele samenwerking in het kader van de Milieu- en Natuurwerkers”, vertelt schepen van Leefmilieu Charly Vanandroye. “Bedoeling is het bomenbestand in Heers in kaart te brengen, wat betreft de gezondheidstoestand, leeftijd, samenstelling en onderhoud.”

Eén maand lang hebben biologe Petra Ballings en landschapsarchitecte Ine Van Marsenille hiervoor de gemeente doorkruist en alle bomen zorgvuldig genoteerd. De neerslag van hun speurwerk, het boek ‘Inventarisatie bomenbestand gemeente Heers’, beschrijft aan de hand van een kaartaanduiding voor de 12 deelgemeentes de aanwezige bomen.

Oud

Uit de inventarisatie blijkt dat er weinig oude bomen in Heers staan. “Je vindt hier maar enkele bomen ouder dan 150 jaar, maar wel veel jonge lindebomen”, zegt Ine Van Marsenille. “Dit is het resultaat van aanplantingen vanaf het einde van de jaren zeventig door de gemeente. Opmerkelijk is dat Heers met ongeveer 1.500 bomen twee maal zoveel bomen telt dan buurgemeente Borgloon. Daar hebben we eveneens alle bomen geteld, gecontroleerd en gefotografeerd.”

Het boek is ook een handige handleiding voor de gemeente. “Het bevat inderdaad een jaarplanning voor de volgende tien jaar voor het noodzakelijke onderhoud en beheer en toont de mogelijkheden voor bijkomende aanplantingen”, zegt biologe Petra Ballings. “Zo kan de groendienst bijvoorbeeld zien wanneer er waar gesnoeid moet worden en krijgt men een plantschema ter beschikking.”

De inventarisatie heeft tot slot nog een juridische meerwaarde. “Eén van de grote voordelen voor een openbaar bestuur is dat tegenover derden, zowel inwoners als verzekeringmaatschappijen, aangetoond kan worden dat er een duidelijk onderhoudsplan bestaat”, besluit schepen Vanandroye. In het voorjaar van 2010 wordt het bomenbestand in Riemst en Bilzen geïnventariseerd.

Frank MISSOTTEN


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio