47 nieuwe bouwkavels in Beverst

De gemeenteraad geeft groen licht voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied in Beverst. De verkaveling situeert zich in het gebied tussen de Laar- , Blinde- en Vogelzangstraat. Het project biedt plaats aan 47 huizen.

De verkaveling Vogelzang wordt gerealiseerd door privéontwikkelaars. Het gebied heeft een oppervlakte van ruim 5 hectare. Het overgrote deel van de verkaveling is voorbehouden voor residentiële open bebouwingen (44 kavels). Verder worden twee halfopen kavels en een gesloten kavel voorzien. Daarnaast worden twee bouwkavels voorbehouden voor de uitbreiding van het bestaande rusthuis aan de Blindestraat.

“Er werden in totaal zes bezwaren ingediend. Daar hebben we in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden”, aldus schepen Inge Moors. Voor de meeste loten kan om sociale redenen een zogenaamde meergeneratiewoning toegestaan worden. “Dat zijn huizen die extra woongelegenheid bieden voor familie tot de derde graad.”

De kavels hebben vooral een woonbestemming. “Nevenbestemmingen zoals vrije beroepen, diensten en kleinhandel zijn toegelaten, zolang ze niet meer dan 40 procent van de bruto vloeroppervlakte innemen en ze geen hinder vormen voor de normale woonkwaliteit.” Een horecafunctie of kleinbedrijven zoals drukkerij, warme bakker of werkplaats zijn niet toegelaten. De ontsluiting van het gebied gebeurt via de Laarstraat en de Vogelzangstraat.

Wateroverlast

Een aantal omwonenden vreest echter voor wateroverlast, wanneer de kavels in gebruik zijn. Ook raadslid Walter Bollen (N-VA) deelde die bezorgdheid en vroeg schepen Moors de nodige voorzieningen te treffen. “We hebben een waterbuffer voorzien en er werden twee kavels opgeofferd om een vijver te creëren die als wachtbekken zal fungeren. We zijn er dus behoorlijk zeker van dat de problemen waarmee Beverst vroeger kampte, zich niet zullen herhalen”, zegt Moors.

ErSm


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio