"Ernstige begrotingscontrole had andere cijfers opgeleverd"

Sven Gatz roept Vlaams begrotingsminister Muyters op om zich niet achter anderen te verschuilen. "Het wordt tijd om zelf verantwoordelijkheid te nemen", zegt Gatz (Open Vld).

wverhaert

“In plaats van in de spiegel te kijken, schuift Muyters de tekorten die tijdens zijn ministerschap zijn ontstaan voor zich uit en wijst hij iedereen behalve zichzelf met de vinger. Vlaanderen heeft nood aan een begrotingsminister die kordate beslissingen neemt, zijn begroting onder controle heeft en naar het parlement komt met de juiste informatie. Als Muyters dat de afgelopen maanden zou hebben gedaan, had hij nu andere cijfers kunnen presenteren.”

Crisis

Vlaams fractieleider Sven Gatz erkent dat het afgelopen jaar een crisisjaar zonder voorgaande was. Daardoor waren de economische parameters minder gunstig dan voorzien wat in Vlaanderen onder meer leidde tot een sterke daling van de registratie- en de schenkingsrechten. Toch heeft Sven Gatz ernstige bedenkingen bij de duiding die Vlaams begrotingsminister Muyters geeft aan het oplopend Vlaams begrotingstekort.

“Hij vergeet precies dat het de huidige Vlaamse regering zelf was die midden dit jaar heeft beslist om het Vlaams begrotingstekort tot 1 miljard te laten oplopen. Als men dan tijdens de rit nog eens 200 miljoen euro extra tekort opbouwt, moet deze Vlaamse regering de moed hebben om allereerst de eigen politieke keuzes tegen het licht te houden.”

Muyters speelt verstoppertje

"Ik heb sterk de indruk dat Philippe Muyters graag verstoppertje speelt. Eerst waren er de episodes waarbij hij het parlement onvolledige en onjuiste begrotingsinformatie gaf over de begroting 2010. Denk maar aan het zwarte gat van 70 miljoen in de onderwijsbegroting dat grotendeels wordt doorgeschoven naar de begrotingscontrole van volgend jaar en het verzwegen Swap-gat van 41 miljoen euro."

"En nu hij het begrotingsjaar 2009 afsluit, vergeet hij erbij te zeggen dat hij bijna zes maanden lang de tijd heeft gehad om zelf de hand aan de ploeg te slaan en de Vlaamse begroting door deze woelige tijden te loodsen."

“Als Muyters het afgelopen half jaar voluit zijn rol als begrotingsminister zou hebben gespeeld, een ernstige begrotingscontrole had uitgevoerd en de teugels strak gehouden, had hij vandaag andere cijfers kunnen voorstellen. Als Muyters eerlijk is, geeft hij toe dat hij voor het bijkomend tekort van 200 miljoen elk uitleg schuldig blijft en de Vlaamse begroting niet onder controle krijgt.”

Cynisch

Gatz vindt het overigens ironisch en zelfs cynisch dat Muyters zijn voorganger, wiens gedegen reputatie door vriend en vijand bevestigd wordt, een gebrek aan vooruitziend bestuur verwijt.

“Het was Dirk Van Mechelen die de afgelopen jaren financiële buffers heeft aangelegd waarmee de Vlaamse regering zware economische schokken kon opvangen. Denk maar aan de reddingsoperatie van de banken. Muyters daarentegen weigert buffers aan te leggen omdat hij gevangen is in de Maddens-doctrine. De gedachte dat Vlaamse buffers onrechtstreeks de federale regering zouden kunnen helpen, is voor hem ondraaglijk."