Cuba-beleid Obama lijkt steeds meer op dat van Bush

De betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten zijn nog steeds moeizaam als gevolg van langdurige politieke en ideologische verschillen. Signalen van de regering-Obama die duiden op grotere openheid en mogelijkheden voor dialoog, ten spijt.

wverhaert

Na zijn verkiezing als president van de Verenigde Staten, versoepelde Obama de restricties op geldverkeer en reizen naar Cuba voor Cubaanse Amerikanen. Maatregelen die waren ingesteld door zijn voorganger George W. Bush. Ook heropende hij de migratiegesprekken die in 2003 werden opgeschort.

Zijn regering sprak ook over het herstellen van de directe postdiensten en verzachtte het vijandige klimaat. In Cuba werd dat beantwoord met een minder hoge toon ten aanzien van de VS en verklaringen over de bereidheid een "respectvolle dialoog" aan te gaan om het conflict op te lossen dat beide landen al bijna een halve eeuw in zijn greep houdt.

De aanvankelijke percepties dat Obama de president zou zijn die een ommekeer in teweeg zou brengen in het Cuba-beleid, zijn bijna een jaar na zijn aantreden echter veranderd. "Obama schuift elke dag verder op naar het Bush-tijdperk, als het gaat om de Cuba-politiek", zegt Esteban Morales, onderzoeker aan het Centre for Hemispheric and U.S. Studies (CESEU). "Ook hij wil randvoorwaarden stellen aan gesprekken."

JS (IPS)

Meer over Cuba