"Vorige Vlaamse regering beging historische vergissing"

De Vlaamse begroting 2009 sluit het jaar af met een put van 1,2 miljard euro. Dat bedrag ligt veel hoger dan verwacht. Volgens Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) was de begroting van voorganger Dirk Van Mechelen (Open Vld) dan ook op drijfzand gebouwd.

kscherpenberg

"Bij de opmaak van de begroting 2009 in september 2008 en de eerste begrotingscontrole in januari van dit jaar raamde de vorige Vlaamse regering de ontvangsten alsof er van crisis geen sprake was", steekt Muyters van wal. "Maar bij de controle door de huidige regering in december bleken de ontvangsten 1,837 miljard euro lager te liggen dan voorzien. Dat tekort van 8,3 procent is een historische vergissing", meent de minister.

Het tekort van 1,2 miljard euro omvat naar verluidt dotaties die niet werden ontvangen en 600 miljoen aan gewestbelastingen.

Muyters meent eveneens dat het prijskaartje van de renovatiepremies met dertig procent werd onderschat. Ook de kost van de subsidies voor de thuiszorg en de impact van het grond- en pandenbeleid zouden verkeerd ingeschat zijn geweest.

Bekijk de reportage van vtm:

Meer over Philippe Muyters