Ook alcoholcontroles op het werk

Tijdens de eindejaarsreceptie wordt er al eens een glas gedronken, maar het blijft opletten geblazen. Niet alleen de politie kan je doen blazen, ook je werkgever heeft het recht om alcoholcontroles uit te voeren.

jlenaerts

Op 1 april hebben de sociale partners binnen de nationale arbeidsraad een beslissing genomen over een preventief alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer. Tegen 1 april volgend jaar moeten de ondernemingen dit beleid uitgewerkt hebben. Deze CAO hoopt het disfunctioneren op het werk wegens alcohol- of druggebruik te verkomen en te verhelpen.

Ademtest

De werkgevers moeten nu een aantal regels uitwerken en verwerken in het arbeidsreglement. Dit kan gaan over het testen op alcohol, onder andere via een ademtest, wie hiervoor bevoegd is en welke sancties volgen op een positief testresultaat.

Een ademtest mag wel enkel als je werkgever redelijke aanwijzingen heeft dat er drankmisbruik in het spel is en de werkgever moet op voorhand instemmen. Bovendien mogen de resultaten niet opgenomen worden in een gegevensbestand.

Als deze regels gerespecteerd worden, mag een werkgever een ademtest niet weigeren. Doet hij of zij dit toch, kunnen er sancties volgen.