De Lijn ziet aantal reizigers opnieuw fors stijgen

Vervoermaatschappij De Lijn vervoerde in 2009 530 miljoen reizigers. Dat is een stijging met 22 miljoen ten opzichte van 2008. In tien jaar is het aantal reizigers zelfs meer dan verdubbeld.

Jrosquin

In 2000 vervoerden de bussen en trams van De Lijn nog 240 miljoen mensen. De opvallende groei wordt vooral verklaard door de abonnementen die duidelijk aanslaan en door de uitbreiding van het aanbod.

Het aantal abonnementen steeg in 2009 met 23.000 stuks tot 460.249. Tegenover 2000 gaat het om een verdrievoudiging. De Lijn moet het vooral hebben van haar abonnees, want zij nemen 80 procent van alle ritten voor hun rekening.

Registratiesysteem

Hoewel de Vlaamse regering De Lijn besparingen oplegde, wil de vervoersmaatschappij de stijging van het aantal klanten blijven doorzetten.

De Lijn belooft te blijven inzetten op kwaliteit van de dienstverlening en dat wil ze onder meer bereiken door een nieuw registratiesysteem in te voeren om het verplaatsingsgedrag van de reiziger te meten. Zodoende kan het aanbod hierop beter afgestemd worden en kan er voor gezorgd worden dat er minder lege bussen rondrijden.