Overslag Antwerpse haven zakt tot 158 miljoen ton

In de haven van Antwerpen werden dit jaar 158 miljoen ton goederen behandeld. Dat is 16,7% minder dan in 2008. De werkloosheid in de haven zat daardoor op het hoogste peil van de voorbije 15 jaar. Voor 2010 verwacht gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx van het Antwerpse havenbedrijf opnieuw beterschap.

jvangeyte

De haven was dus allerminst immuun voor de economische crisis. Toch was de terugval in Antwerpen groter dan in bijvoorbeeld Rotterdam. Iets wat het havenbestuur onder meer toeschrijft aan de uitblijvende uitdieping van de Schelde. Daardoor kiezen grote rederijen vaker voor een haven die wel een grote diepgang kan bieden als ze met grote schepen willen aanleggen. Iets wat het voorbije jaar vaker gebeurde omdat ze het beschikbare aanbod bundelden op grotere schepen.

De containertrafiek daalde met 14,1% tot 87 miljoen ton. Al was er toch ook goed nieuws voor deze tak van activiteit. De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart zette in december het licht op groen voor de opvaart van grootste containerschepen naar Antwerpen. Dat zou volgend jaar een gunstig effect moeten hebben op de overslagcijfers.

Minder goed ging het in de sector van het conventioneel stukgoed. Die trafiek liep 39,4% terug tot 10,3 miljoen ton. En dat had zijn weerslag op de werkgelegenheid. Deze tak is nog relatief arbeidsintensief. De werkloosheid bij de havenarbeiders lag dan ook het hoogst van de voorbije 15 jaar.

Massagoed klokt voorlopig af op 57,3 miljoen ton. Een terugval van 14%. Dit is volledig toe te schrijven aan het droog massagoed. Vooral de terugval van kolen (-36%) en ertsen (- 65%) was significant en voornamelijk toe te schrijven aan de crisis in de staalindustrie.

Maatregelen

Intussen wordt geprobeerd om de haven meer aantrekkelijk te maken voor de rederijen. Zo heeft het havenbestuur al enkele tarieven voor de rederijen bevroren. Voor het arbeidsintensieve stukgoed worden de taksen zelfs met 10% verlaagd. In ruil daarvoor vraagt het havenbestuur wel dat werkgevers en vakbonden maatregelen nemen om de efficiëntie van de inzet van havenarbeiders te verbeteren.

JVG