Haven van Rotterdam beperkt schade

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in 2009 gedaald tot 385,5 miljoen ton. Dit is 8,5% minder dan in 2008. De aanvoer kromp 13% tot 272 miljoen ton, de afvoer nam met 5% toe tot 113 miljoen ton.

jvangeyte

Topman Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: "Gezien de omstandigheden mogen we niet ontevreden zijn. Na het dieptepunt in het tweede kwartaal trekt de overslag elke maand een stukje aan en vrijwel alle investeringsprojecten lopen door. Rotterdam doet het bovendien beter dan de grote concurrenten. Maar ik ben niet onbezorgd. Veel van onze klanten hebben het moeilijk en dat zal in 2010 niet veel anders zijn. Het beste medicijn hiertegen is groei, onder andere door toename van onze marktaandelen. In de regio tussen Le Havre en Hamburg ging het van 35,1% naar 36,7%. We zullen ons actieve commerciële beleid dan ook voortzetten. Mede hierdoor hoop ik dat we volgend jaar weer door de grens van 400 miljoen ton kunnen breken."

Terugval

De zwaarste krimp zag de haven van Rotterdam dit jaar bij de overslag van ertsen en schroot (- 47%), droog massagoed (-29%), agribulk (-22%) en nat massagoed (-16%). De aan- en afvoer van containers kwam 6% lager uit. Alleen de overslag van minerale olieproducten ontwikkelde zich positief (+23%), met zelfs de grootste absolute toename, 13 miljoen ton, ooit.

Kolen en cokes

De overgeslagen hoeveelheid kolen liep terug naar 25 miljoen ton. ton. De eerste maanden van het jaar bleef de import van kolen redelijk op peil vanwege de koude winter en doorlopende contracten. Na de winter daalde het energieverbruik in zowel Nederland als Duitsland en nam het aandeel van steenkolen sterker af dan dat van de andere energiedragers.

De overslag van cokeskolen, circa 40% van de Rotterdamse kolenaanvoer, zakte mee met de kelderende staalproductie. Door de aantrekkende economie en een mijnsluiting in Duitsland, wordt in 2010 een bescheiden groei van de kolenoverslag verwacht.

De overslag van ertsen en schroot halveerde bijna 47% in en viel terug tot 23 miljoen ton. De wegvallende vraag naar staal leidde tot tijdelijke sluiting van vele Noordwest-Europese hoogovens en een dramatische teruggang van de ertsoverslag. Inmiddels zijn de meeste hoogovens weer in gebruik, maar draaien nog onder de capaciteit. In 2010 kan de benuttinggraad oplopen tot 80%. Hierdoor trekt de ertsaanvoer aan tot mogelijk 30 miljoen ton.

Stukgoed

De stukgoedsector kende als gevolg van de terugvallende wereldhandel een slecht jaar, al is de totale afname met 8% tot 122 miljoen ton een behoorlijk resultaat in vergelijking met concurrerende havens. Dit geldt zeker voor de behandeling van containers die 6% toegaf op vorig jaar, maar nog net boven de 100 miljoen ton bleef.

Omdat er minder lege containers werden behandeld, is de teruggang in eenheden -10% tot 9,8 miljoen TEU. Rotterdam doet het goed in de kwantitatief grootste handelsroute, die tussen Europa en Azië.

JVG