"Omstreden Fortis-arrest moet verbroken worden"

Het omstreden Fortis-arrest van 12 december 2008 moet verbroken worden. Dat is het advies van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie. Het verwijst daarvoor naar een procedurefout. Op 22 februari volgt er wellicht een uitspraak.

kscherpenberg

Hoewel de verkoop van de banktak van Fortis aan het Franse BNP Paribas intussen werd afgerond, kan die verbreking nog heel wat gevolgen hebben. Het arrest zorgde er destijds voor dat de transactie 65 dagen werd opgeschort. Resultaat: een verlies van maar liefst 295 miljoen euro.

Modrikamen

Bovendien spendeerde Fortis achteraf miljoenen aan grote aandeelhoudersvergaderingen en het expertiserapport. De vraag is wie Fortis zal vergoeden als het tot een vernietiging komt.

De advocaten van Fortis, BNP Paribas en de staatsholding FPIM waren begin 2009 naar het Hof van Cassatie gestapt om het controversiële arrest in de Fortis-zaak aan te vechten. Het parket-generaal geeft hen nu gelijk op basis van een procedurefout. Het Brusselse hof van beroep zou immers hebben nagelaten om te antwoorden op een cruciaal element in de verdediging van de verkoop. De FPIM stelde dat het algemeen belang van voorrang kreeg op de belangen van de aandeelhouders. De belangen van de spaarders en de economie waren immers in gevaar. Het hof antwoordde hier niet op.

Als Cassatie het advies van het parket-generaal volgt, zou dit een nieuwe nederlaag betekenen voor de Brusselse zakenadvocaat Modrikamen, die een verkoop van Fortis Bank wou laten verhinderen. Wil hij zijn punt alsnog maken, dan moet hij immers de zaak opnieuw aanhanging maken voor een ander hof van beroep dan dat van Brussel.