Investeringen voor 4,5 miljoen

Meerderheid: sp.a (12)

Oppositie: CD&V (4), Open Vld (2),VB (1)

Schepen van Financiën Gilbert Medart legde het budget 2010 en het meerjarenplan 2009-2013 voor ter stemming. “Naast de gewone werking trekken we volgend jaar 4,5 miljoen euro uit voor investeringen.”

Zo wordt er geïnvesteerd in het fietspad langs de N80, de aanleg van stoepen in verschillende straten, onderhoudswerken aan o.a. de Attenhovenstraat, verfraaiings- en rioleringswerken in de Vrijheers- en Processiestraat en uitbreiding van de schoolinfrastructuur in Jeuk en Montenaken.

Gert Houbey (CD&V) had kritiek op de veel te hoge schuldaflossingen: “Bovendien wordt er niets geïnvesteerd in handel, nijverheid of industrie en gaat er te weinig aandacht naar groene energie.” Kristof Schiepers (Open Vld) vond het meerjarenplan zorgwekkend: “De personeelskost stijgt met meer dan 50%, van het reservefonds schiet in 2013 niets meer over en er wordt niets gedaan voor het toerisme, de middenstand of voor de tewerkstelling in onze gemeente. De onroerende voorheffing is hier zo laag omdat we niet beschikken over een handelscentrum en de huurprijzen bijgevolg erg laag zijn.”

Toen hij vervolgens het huidige beleid ‘asociaal’ noemde, nam burgemeester Moyaerts het woord: “Als jullie zeggen dat we niks aan de werkgelegenheid doen, dan antwoord ik dat de gemeente hier de grootste werkgever is. De onroerende voorheffing is hier laag omdat de federale overheid de kadastrale inkomens al 36 jaar niet heeft aangepast, maar ik heb nog niemand horen klagen dat hij te weinig moet betalen. Uw beleid dat is het gemeentelijk onderwijs afschaffen en 50 mensen op straat zetten, dàt noem ik asociaal.”

ErRe

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio