70 pv's voor niet melden kilometerstanden

De Economische Inspectie heeft 162 hardleerse garagisten gecontroleerd. De helft ervan kreeg een pv omdat ze het niet nauw namen met het meedelen van de kilomterstanden bij een opdracht aan de wagens.

jvangeyte

Garagisten zijn verplicht om elke keer de kilomterstand door te geven als ze aan een wagen werken. Op die manier wil de overheid vermijden dat er nog wordt geknoeid met de teller bij de uiteindelijke verkoop van de auto.

Tussen 15 oktober en 15 november 2009 liet minister van Economie Vincent Van Quickenborne de Economische Inspectie een onderzoek uitvoeren bij garagisten die bij de vorige controles op de vingers werden getikt of die niet reageerden op een schrijven van de vzw Car-Pass, die de gegevensbank met kilomterstanden beheert.

Er werden in totaal 162 ondernemingen gecontroleerd. Dit resulteerde in 70 processen-verbaal wegens het niet doorgeven van kilometerstanden. Zij krijgen nu een voorstel tot minnelijke schikking in de bus. Gaan ze er niet op in, dan wordt het dossier overgenmaakt aan het parket. Voor de overtreding kan een gevangenisstrat van een maand tot een jaar worden opgelegd of een geldboete van 55 euro tot 16.500 euro. Daarnaast kregen 29 garagisten een waarschuwing.

De databank van Car-Pass bevatte eind oktober 2009 ongeveer 81 miljoen kilometerstanden.

JVG