Tieners met lage sociale status gebruiken vaker geweld

Tieners die vinden dat hun sociale status op school te wensen overlaat, nemen vaker hun toevlucht tot geweld tegen andere tieners. Dat blijkt uit een studie van de Pablo de Olavide-universiteit in het Spaanse Sevilla.

ssimons

De studie werd uitgevoerd bij 1.300 elf- tot zestienjarigen in zeven scholen in Valencia. De onderzoekers gingen na hoe de scholieren hun huidige en hun ideale reputatie bij leeftijdsgenoten zagen. Ze stelden vast dat er een nauw verband was tussen die perceptie en de neiging tot agressief gedrag.

Tieners die meer waardering en respect hopen te krijgen, denken vaker dat ze dat kunnen bereiken door andere tieners schade toebrengen. Naarmate men een hogere sociale status nastreeft, verhoogt de kans op agressie. Wie in de klas de bullebak uithangt in de hoop populair te worden, blijkt zich vaker eenzaam te voelen, een lager zelfbeeld te hebben en minder voldoening te halen uit het leven.

Ze nemen vaak hun toevlucht tot heel subtiel, moeilijk zichtbaar geweld. Tieners gaan bijvoorbeeld valse geruchten verspreiden over anderen en sluiten hen uit van gemeenschappelijke activiteiten.

Methodes aanpassen

Sommige educatieve methodes moeten veranderen, zegt David Moreno Ruiz, die het onderzoek leidde. Hij raadt methodes die competitiviteit belonen en aanmoedigen af en suggereert methodes die op samenwerking en solidariteit gebaseerd zijn met respect voor het individuele initiatief.

RP

IPS