Bijna 134.000 gezinnen vrijgesteld van waterheffing

In 2008 kregen 133.953 Vlaamse gezinnen een vrijstelling van drinkwaterheffing op hun waterfactuur wegens sociale of ecologische (eigen zuivering) redenen. 115.477 ervan werden automatisch verrekend op de drinkwaterfactuur. Twee jaar eerder ontvingen nog maar 114.064 gezinnen een vrijstelling.

jvangeyte

De sterke stijging is een gevolg van de automatisering van de toekenning om sociale redenen en van de uitbreiding van de maatregel, vernam Vlaams volkvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) van Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege.

De drinkwaterheffing wordt tegelijk met de afrekening van het waterverbruik geïnd. Daarnaast hebben zo'n 60.000 gezinnen een eigen waterwinning. Zij krijgen geen waterfactuur, maar een heffingsbiljet. De taks moet Aquafin in staat stellen het gebruikte en dus geloosde water te zuiveren.

Vrijgesteld

Een aantal mensen wordt vrijgesteld van de heffing. Het gaat om mensen die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het leefloon of levensminimum, of de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Tot 2007 moest de heffingsplichtige zelf voldoen aan de voorwaarden om een vrijstelling te kijgen. Sinds 2008 is het voldoende dat een gezinslid aan de voorwaarden voldoet.

De vrijstellingen om sociale redenen worden nu trouwens automatisch toegekend. Dat gebeurt via een koppeling van de gegevens van de waterheffing met die van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

JVG