Beterschap voor uitzendarbeid

In november is de vraag naar uitzendarbeid met 1,24% gestegen, ten opzichte van de maand voordien. Bij de arbeiders nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met 2,32%, bij de bedienden was er nog een lichte krimp met 0,16%.

jvangeyte

In vergelijking met de maand november van vorig jaar was er niettemin nog altijd een terugval van het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 13,50%. De activiteit in het bediendesegment viel terug met 13,73% terwijl er in het arbeiderssegment een achteruitgang was van 13,34%.

Dat alles blijkt uit gegevens van de uitzendfederatie Federgon.

JVG