Rabobank.be trekt rente met 0,10% op

Rabobank.be trekt vanaf 1 januari de basisrente van al haar rekeningen met 0,10% op.

jvangeyte

Op het internetspaarboekje stijgt de basisrente van 1,80% naar 1,90%. De getrouwheidspremie, die bovenop de basisrente wordt gegeven voor gelden die minstens twaalf maanden blijven staan, blijft ongewijzigd op 0,45%.

Deze tarieven gelden tevens voor de Rabo Business Account, voorbehouden voor vennootschappen.

De basisrente voor de Rabo Gift Account stijgt eveneens met 0,10% naar 1,10%, de getrouwheid blijft 1,50%.

Rabobank.be schrijft haar beslissing toe aan de inflatie. Die is in december voor het eerst sinds de zomer opnieuw positief geworden.

JVG