Begroting goedgekeurd na nachtelijke Kamerdebatten

In de Kamer is de begroting 2010-2011 woensdagochtend goedgekeurd met 84 stemmen tegen 48. Er werd een hele nacht lang doorgedebatteerd over de begroting.

Jrosquin

Na de algemene bespreking, die dinsdag van start ging rond 17u, werden de afzonderlijke beleidsnota's behandeld, waaronder Defensie, Buitenlandse Zaken, Justitie, Sociale Zaken, Financiën en Energie.

Begrotingsminister Guy Vanhengel verdedigde zijn begroting door er op te wijzen dat "België volgens verschillende internationale instellingen op de goede weg is".

De oppositie hekelde vooral de schijnbare desintresse van de leden van de meerderheid in de eigen begroting. Groen!-fractieleidster Meyrem Almaci merkte op dat er gisteren maximum 15 à 20 leden van de meerderheid in het parlement aanwezig waren.

Na de voor velen erg slopende laatste vergadering gaat het parlement op eindejaarsverlof. Kamervoorzitter Patrick Dewael gaf voor het einde van de marathonzitting nog een sneer naar de meerderheid die volgens hem te laat haar teksten en amendementen indiende.

Bekijk de reportage van vtm:

Meer over Meyrem Almaci