Fortis-rechter Christine Schurmans opnieuw aan de slag

Christine Schurmans mag opnieuw aan de slag als rechter van het Hof van Beroep in Brussel. De dame was geschorst omdat ze het beroepsgeheim schond in de zaak-Fortis.

kscherpenberg

Schurmans was een van de drie rechters die moest oordelen of de verkoop van Fortis aan het Franse BNP Paribas wel kon. In eerste aanleg werd de verkoop als rechtsgeldig bestempeld, maar de kleine aandeelhouders gingen in beroep.

In beroep haalden zijn hun gram, maar Schurmans stond niet achter het vonnis. Ze meldde zich ziek en praatte over de zaak met haar echtgenoot en een bevriend rechter. Op hun beurt richtten zij zich weer tot anderen.

Het Hof van Cassatie had haar schorsing tenietgedaan omwille van een procedurefout. De eerste voorzitter van het Hof van Beroep besloot geen nieuwe schorsing op te leggen.