Toch vergunning voor bouw zonnepark onder voorwaarden

Het agentschap Ruimtelijke Ordening Limburg heeft een bouwvergunning afgeleverd voor het zonnepanelenveld dat de NV Zonnecentrale bij de sluis van Diepenbeek wil optrekken. Die werken werden enkele weken geleden stilgelegd omdat de bouwheren toen al zonder vergunning, aan de slag waren gegaan.

Het schepencollege had toen nog geen advies uitgebracht. Intussen kwam er een negatief advies. Daarvan is in de uiteindelijke vergunning niets terug te vinden.

De NV Zonnecentrale kan haar zonnepanelenpark van meer dan 1 hectare afwerken, mits enkele voorwaarden. Zo blijven de lopende onderzoeken naar de gevolgen voor de natuur bepalend voor wat er in die zone gebeurt. “Luidt het straks dat daar bijvoorbeeld toch een bosgebied behouden blijft en uitgebouwd moet worden, dan verdwijnen de zonnepanelen mogelijk weer”, legt Benny Mathijs van Agentschap Natuur en Bos (ANB) uit. Nog opvallend in de vergunning is dat de omheining geen gevaar mag opleveren voor reeën, dat er onderaan gaten in moeten zitten voor dieren, dat er geen biociden mogen gebruikt worden om de plantengroei te bestrijden en dat eventuele groenkappingen altijd vergund moeten worden.

Ommezwaai

“Allemaal flauwe praat”, gromt een ontevreden schepen Leroux. “Als gemeentebestuur worden we door de ambtenaren van Ruimtelijk Ordening weggelachen, ons negatieve advies staat nergens vermeld en dat pik ik niet. Maar nog merkwaardiger is het gedrag van ANB dat eerst een negatief advies aflevert en dat twee weken later plots ombuigt in een positief verhaal. Ik vraag dat het parket dit onderzoekt. Daarnaast wil ik ook dat Vlaams minister Joke Schauvliege dit uitpluist en me vertelt waarom die ommezwaai in gedachten er is gekomen.”

“Voor ons is dit en logisch gevolg van de beleidsmatige daden die voor dit gebied gesteld worden. Op basis daarvan hebben wij onze beslissing inderdaad aangepast”, geeft Benny Mathijs toe.

Dirk JACOBS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio