Zutendaal VV bouwt lokalen

Het bestuur van Zutendaal VV bouwt in de sportzone in de Blookbergstraat een nieuwe accommodatie, met een kostenplaatje 600.000 euro. De oude lokalen worden afgebroken. Om de kosten te helpen dragen doet het bestuur van Zutendaal VV een beroep op het gemeentebestuur dat in eerste instantie een toelage geeft van 300.000 euro en een doorgeeflening van 200.000 euro.

“De huidige accommodatie is verouderd, voldoet niet meer aan de moderne vereisten, zeker wat sanitair en doucheruimtes betreft, en kampt met een tekort aan kleedkamers”, zegt secretaris Danny Bijnens. “Architect Patrick Strackx heeft een eerste voorstel ontworpen. De nieuwe accommodatie wordt ingeplant langs het huidige A-terrein. In een later stadium zal daarnaast ook een nieuw voetbalterrein worden aangelegd. Het huidige oefenveld maakt op termijn plaats voor een tennishal. De werken zullen in de loop van 2010 starten.”

MR

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio