N-VA stapt uit overleg hervorming justitie

De N-VA neemt niet langer deel aan het Atomiumoverleg voor de hervorming van justitie. "Het is duidelijk dat minister De Clerck aan de leiband van de PS loopt: hij wil wel, maar hij mag niet", zegt N-VA-Kamerlid Els De Rammelaere.

wverhaert

"Met wat nu op tafel ligt, wordt het gerechtelijk apparaat niet transparanter of eenvoudiger, wat toch één van de hoofddoelstellingen van de werkgroep was. Het was de bedoeling om een grondige hervorming door te voeren van justitie maar in tegenstelling daarvan werkt men gewoon verder op de bestaande structuur."

"Van een echt nieuw ‘juridisch’ huis kan niet gesproken worden. Een open, transparant en modern huis voor justitie is van de baan geveegd, verder dan een paar nieuwe ramen steken komt men niet. De huidige voorstellen zijn niet in het belang van de rechtzoekende!"

Geen fundamentele hervorming

"Aangezien er tijdens het Atomiumoverleg blijkbaar geen bereidheid was tot een grondige en fundamentele hervorming in het belang van de rechtzoekende, heeft de N-VA besloten hier niet langer aan deel te nemen. Er wordt meer belang gehecht aan de rechtsprekende dan aan de rechtzoekende, deze zweem van corporatisme blokkeert net de ganse werking van justitie maar wordt tijdens het Atomiumoverleg in de hand gewerkt."

"Van bij de start heeft de N-VA zich constructief opgesteld om mee te werken in deze werkgroep om samen met de andere partijen een drastische hervorming van justitie uit te werken. Vandaag werd echter een totaal nieuwe nota voorgesteld die op essentiële punten niet langer tegemoet komt aan de oorspronkelijke doelstellingen tot hervorming van justitie."

Meer over het Atomiumoverleg op de expertenpagina van John De Wit.