Muyters trekt extra geld uit voor topsport in Vlaanderen

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) verhoogt het budget voor topsport. Er komt ook geen nieuwe Vlaamse topsportmanager. Dat blijkt uit de voorstelling van het nieuwe Topsportactieplan (TAPV).

jrosquin

Muyters verhoogt het budget voor topsport met 2 miljoen euro, tot zo'n 20 miljoen. Het geld gaat naar optimalere begeleiding van topsporters in de aanloop naar de Olympische Spelen van Londen in 2012.

Niet enkel werd het budget voor topsport verhoogd. Muyters kondigde ook een nieuwe organisatiestructuur aan waar Bloso en de Taskforce Topsport een centrale rol zullen bekleden. Die laatste krijgt de taak om beleidsacties rond topsport te coördineren.

In de nieuwe structuur is geen plaats meer voor een Vlaamse topsportmanager. De veranderde taakverdeling maakt die functie overbodig.

Meer over Philippe Muyters