Vrouwen krijgen de schuld van laag geboortecijfer

Zuid-Koreaanse feministen verzetten zich met hand en tand tegen plannen van de regering om illegale abortussen systematisch te gaan vervolgen. Dat zou moeten helpen het lage geboortecijfer in Zuid-Korea op te krikken. De regering krijgt steun van een groep gynaecologen en verloskundigen, die ingaat tegen het gangbare gedoogbeleid in de medische wereld.

wverhaert

Vrouwen in Zuid-Korea krijgen gemiddeld nog 1,19 kinderen. Dat is een dramatisch laag cijfer: er zijn ongeveer twee kinderen per vrouw nodig om een bevolking stabiel te houden. Ter vergelijking: in België en Nederland krijgen vrouwen gemiddeld 1,65 kinderen, in Frankrijk zelfs 1,98.

In november maakte de Presidentiële Raad voor Toekomst en Visie voorstellen bekend om het geboortecijfer weer te doen stijgen. Centraal staat daarin het voornemen om het wettelijke abortusverbod ook echt te gaan afdwingen. De plannen zouden na verdere bespreking begin 2010 door de regering worden geconcretiseerd.

Abortusland

Op een aantal uitzonderingen na mag vruchtafdrijving niet in Zuid-Korea, maar overtredingen werden nauwelijks bestraft. Volgens het ministerie van Gezondheid worden er in Zuid-Korea per jaar 350.000 abortussen uitgevoerd, terwijl er maar 450.000 kinderen worden geboren.

Maar een Koreaanse volksvertegenwoordiger concludeerde in oktober op basis van een onderzoek dat er in werkelijkheid misschien wel 1,5 miljoen abortussen per jaar plaatsvinden. Dat zou willen zeggen dat drie op de vier zwangerschappen in Zuid-Korea worden afgebroken.

Gynaecologenfront

In de regering en in het parlement lijkt er nu een meerderheid gewonnen voor een consequente bestraffing van vrouwen die zonder een goede reden een abortus laten uitvoeren. Vrouwengroepen zijn verbolgen. "De regering ziet de vrouwen als baarmachines, eerder dan als menselijke wezens met reproductieve rechten", staat er in een gemeenschappelijke verklaring die de vrouwenbeweging eind november verspreidde.

Maar de regering krijgt steun van een groep van een zevenhonderdtal gynaecologen en verloskundigen. Op 20 december begonnen die aan een tweede ronde van hun anti-abortuscampagne. Ze hebben zelf gezworen geen vruchtafdrijvingen meer uit te voeren en willen gerechtelijke procedures aanmoedigen tegen collega's die ermee voortgaan.

PD (IPS)

Meer over Zuid-Korea