Lezersvraag: Mijn kasbon is gestolen. Wat nu?

In 2007 kocht ik kasbons op 5 jaar. Recentelijk werden ze gestolen. Ik heb onmiddellijk verzet aangetekende. Volgens de bank moet ik nu tot 2012 wachten vooraleer ik coupons kan incasseren en kasbons kan inwisselen. Is dat correct?

jvangeyte

Kasbons aan toonder zijn eigendom van wie ze komt aanbieden aan het bankloket. Als u ze niet kan aanbieden, kan de bank ze niet uitbetalen.

Bij een diefstal doet u er goed aan om onmiddellijk verzet aan te tekenen tegen uitbetaling aan iemand die er geen recht op heeft. Men spreekt dan van onvrijwillige buitenbezitstelling.

Vooraleer een coupon of een mantel uit te betalen, moet een bank steeds nagaan of er geen verzet werd betekend. Is dat wel het geval, dan moet de aanbieder aantonen dat hij de effecten op een eerlijke manier heeft gekregen.

De hele verzetoperatie wordt uitgevoerd door het Kantoor voor Roerende waarden. U vindt hun gegevens op www.roerendewaarden.be.

Duikt uw effect na vijf jaar niet op, dan kan de uitgever nieuwe effecten aanmaken. Dat betekent ten vroegste in 2014. Pas nadien zal u kunnen incasseren.

Nieuwe effecten zullen evenwel niet meer afgeleverd kunnen worden aan toonder omdat dit intussen is verboden. Ze zullen dus op uw effectenrekening worden ingeschreven en dan worden uitbetaald.

JVG