De Padt gaat akkoord met conclusie van 'blunderboek'

Er is nood aan een systeem van interne controle bij de federale overheidsdiensten. Dat zegt regeringscommissaris Guido De Padt (Open Vld), die daarmee het besluit van het zogenaamde 'blunderboek' van het Rekenhof onderschrijft.

pirombouts

"Een overheidsmanager moet er niet alleen voor instaan dat alle beslissingen van zijn dienst correct en wettig zijn, maar alle beslissingen moeten ook de toets van de accuraatheid, tijdigheid, efficiëntie en effectiviteit, betrouwbaarheid en integriteit doorstaan. De interne audit brengt de risico's daarvoor in kaart", aldus De Padt.

Veralgemenen

Vijf jaar geleden zou een federaal auditcomité worden samengeroepen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Op dit eigenste ogenblik worden binnen verschillende federale diensten losstaande initiatieven genomen, maar De Padt wil dit dus veralgemenen.