Ook Antwerpen naar rechter voor vervuiling Zenne

Ook de kwaliteit van de het water in de Schelde gaat achteruit door de vervuiling van de Zenne. “De piek verwachten we eind deze week”, zegt Antwerps milieuschepen Guy Lauwers. Het Antwerpse stadsbestuur stapt samen met de Vlaamse overheid naar de rechter.

kscherpenberg

Gisteren is vastgesteld dat ook de kwaliteit van het Scheldewater begint te lijden onder de vervuiling van de Zenne door het stilleggen van het zuiveringsstation Brussel-Noord. “Wij gaan af op de metingen van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij, red.), die onder meer een meetpunt heeft in Hoboken”, zegt de Antwerpse milieuschepen Guy Lauwers (sp.a). “Daar is nu al een verslechtering vastgesteld, al wordt de volle omvang van de ramp pas tegen het einde van de week verwacht.”

De VMM meet maandelijks de kwaliteit van het Scheldewater. “Uit die metingen is gebleken dat de kwaliteit sterk was verbeterd vanaf 2007, na de ingebruikname van het bewuste zuiveringsstation. De goede werking van dat station is dus van vitaal belang voor de Schelde”, aldus Lauwers, die met de VMM heeft afgesproken dat de toestand van de Schelde de komende weken strikt zal worden opgevolgd.

Ondertussen regent het juridische procedures. De Vlaamse overheid, de VMM en de stadsbesturen van Antwerpen en Mechelen dagvaarden vandaag in kort geding het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB), het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en de waterzuiveringsexploitant Aquiris. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) eist een dwangsom van 500.000 euro per dag dat het zuiveringsstation inactief blijft.

LM