Nieuwe normen voor controleurs boekhoudingen

De controle van bedrijfsboekhoudingen zal steeds meer volgens internationale regels moeten verlopen. Bovendien zal op het werk nauwlettender worden toegekeken, zegt minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne.

jvangeyte

Er zijn ruim 13.000 cijferberoepers in ons land. Ze houden zich bezig met het opstellen van bedrijfsboekhoudingen en met de controle daarvan. Na de medische beroepen en de paramedici vormen ze de derde belangrijkste groep van vrije beroepers in ons land. Numeriek staan ze daarmee even sterk als de architecten en de advocaten.

Hun job wordt de jongste tijd almaar belangrijker. De Verenigde Staten kende de instorting van het energieconcern Enron, Europa worstelde met Parmalat. En in eigen land was er Lernout & Hauspie. Telkens groepen die hun boekhouding vervalsten om bankiers en beleggers te misleiden. "En bovendien de voorbode van de crisis. Zij stelden hun cijfers bij om toch maar aan de verwachtingen te kunnen beantwoorden, ook al kon dat niet op een normale manier", aldus Van Quickenborne.

De voorbije maanden kwam er ook regelgeving om de controleurs van boekhoudingen zelf te controleren. En dat zowel in de VS, als in Europa. Zij werden ondertussen omgezet in Belgische wetgeving. Al zal die toch opnieuw bijgesteld moeten worden. Internationaal groeit immers de tendens om overal de ISA (International Standards on Auditing)-normen toe te gaan passen bij de controles van boekhoudingen.

Tegelijk stelt Europa dat het werk van de controleurs van boekhoudingen moet worden geëvalueerd door onafhankelijke instanties. Vorig jaar werden door het Instituut voor de Bedrijfsrevisoren alvast 9 tuchtprocedures opgestart. Het resulteerde in drie schorsingen, een berisping en een waarschuwing. De anderen gingen vrijuit, zo blijkt uit het jaarverslag van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Wie zijn ze, wat doen ze?

Er zijn 1.039 bedrijfsrevisoren ingeschreven in ons land. Zij houden zich bezig met de wettelijk opgelegde controle van de boekhouding van naamloze vennootschappen. Hun taak bestaat erin te onderzoeken of de boekhouding een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.

Er zijn 2.006 accountants in ons land. Zij adviseren over de verwerking van gegevens in de boekhouding. Hun taak is evenwel ruimer dan die van een boekhouder. Zo moeten ze certificaties doen op het moment van een fusie.

Daarnaast mogen 1.315 mensen de titel dragen van belastingconsulent. Zij geven fiscaal advies.

3.609 mensen combineren de titels van accountant en belastingconsulent.

Ten slotte zijn er nog 858 erkende boekhouders en 4.419 erkende boekhouders-fiscalisten in ons land.

JVG