Ban Ki-Moon: "Mogelijk geen financieel akkoord in Kopenhagen"

Staatshoofden en regeringsleiders van verscheidene landen ter wereld zijn toegekomen op de klimaattop in Kopenhagen en vele van hen zullen het woord voeren namens hun land.

jrosquin

Bedoeling is dat het vrijdag, wanneer de top afloopt, tot een akkoord komt over de te nemen maatregelen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Er rijzen echter steeds meer twijfels dat het zover komt.

In een interview met The Financial Times gaf VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon al veelzeggend aan dat het niet mag worden uitgesloten dat er vrijdag een akkoord zal zijn over het bedrag dat op lange termijn aan de derde wereld zal worden gegeven om klimaatmaatregelen te kunnen treffen.

Armste landen, grootste gevolgen

In Kopenhagen moet het volgens Ban Ki-Moon wel komen tot een "inleidend systeem". Het debat zou dan vooruit geschoven worden om dan tegen 2010 wel een bindend akkoord te krijgen.

De landen in de derde wereld zijn immers niet van plan om zich gemakkelijk op te stellen. Volgens hen zullen zij de zwaarste lasten dragen van de aardopwarming, terwijl die vooral veroorzaakt wordt door de industrielanden.

Meer over Kopenhagen