Kmo's 20% minder waard

De Belgische kmo's zijn vorig jaar gemiddeld 19,6% in waarde gedaald. Wie in de sector van voeding en landbouw zijn bedrijf wou verkopen, was het slechtste af met een daling van de waarde met 28,4%. De dienstensector en de bouw bleven het best overeind met een waardeafname van respectievelijk 'slechts' 13,6% en 14,1%.

jvangeyte

Dat blijkt uit het kmo-compas van Deloitte Fiduciaire. Dat brengt de financiële performantie van meer dan 2.300 bedrijven over een periode van 5 jaar in kaart. De terugval is onder meer het gevolg van de afname van de rendabiliteit. Het operationeel rendement van de kmo's daalde immers van 8,7% tot 8%.

Dat viel samen met een terugval van de omzet. Voor het eerst in vier jaar kenden de kmo's geen reële omzetgroei. Zes op de tien kleine of middelgrote ondernemingen zagen hun verkoopcijfer zelfs teruglopen.

Toch waren er ook positieve zaken. Zo werden kmo's minder afhankelijk van hun bankiers. Daar waar de doorsnee kmo eind 2007 nog een schuldgraad van 17,5% noteerde, is deze eind 2008 gedaald tot 16,3%. Concreet betekent dit dat per 100 euro ingezette eigen middelen van de aandeelhouders en de bedrijfsleiders de kmo slechts 16,3 euro van de bank vroeg.

JVG