NAVO test zonne-energie uit in Afghanistan

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel bouwt de internationale troepenmacht aan een eerste kazerne met hernieuwbare energie. Op termijn moet zo het aantal brandstoftransporten naar beneden.

ikerremans

Afghanistan is een logistieke nachtmerrie, en dat geldt met name voor het transport van brandstof. Het kost 55 tot 70 euro om één liter brandstof tot bij de troepen ter plaatse te krijgen. Een enorme kost, want de troepen verbruiken gemiddeld tachtig liter brandstof per soldaat per dag.

Reden genoeg dus om uit te kijken naar alternatieven voor die dure brandstof, die bovendien veel konvooien vergt die een makkelijk doelwit zijn voor aanvallen door de Taliban. Daarom besliste de NAVO dat een legerdepot in de buurt van de Afghaanse hoofdstad Kaboel de eerste testsite voor hernieuwbare energie wordt.

Kleinschalig begin

Echt grootschalig kan het project niet genoemd worden: vijf barakken krijgen er verwarming en warm water op basis van de hernieuwbare energiebronnen. Toch is het belangrijk, zegt Deputy Project Manager Elizabeth Chien, omdat in heel Afghanistan veel gelijkaardige legerkampen het zonder warmte en warm water moeten stellen.

Als de test een succes wordt, zou dat voor veel Afghaanse troepen veel meer comfort betekenen. Als back-up krijgen ze batterijen en een dieselgenerator.

De critici zijn niet onder de indruk. Het Amerikaanse leger krijgt al lang kritiek omdat de strijdkrachten thuis in de VS wel investeert in hernieuwbare energie, maar de troepen in het veld nog steeds volledig afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

"Toch is dit een belangrijk project ", benadrukt Abdul Nasir Rhimi, de Afghaanse hoofdingenieur van het project. "De troepen zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Het grootste voordeel van dit project is echter energievoorziening in Afghanistan. Als een land geen energie heeft, is er geen ontwikkeling."

JG (IPS)

Meer over Afghanistan