Stad Mechelen dagvaardt verantwoordelijken Zenneschandaal

Het stadsbestuur van Mechelen heeft Acquiris, de exploitant van het waterzuiveringsstation in Brussel, gedagvaard voor de vervuiling van de Zenne. Ook het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer krijgen een dagvaarding in de bus.

ikerremans

"Daarmee varen wij een offensieve koers om zo snel mogelijk de zuivering weer op gang te trekken. Elk uur telt nu", reageren burgemeester Bart Somers en schepen van milieu Marina De Bie.

Hallucinant

"Neem dat gerust heel letterlijk. Elke seconde stroomt er 1500 liter afvalwater ongezuiverd in de Zenne. Dat is het debiet van het afvalwater van 1,1 miljoen Brusselaars", vertelt De Bie.

"Als je weet dat de eerste collector al sinds 25 november werd lamgelegd en sinds 8 december de hele installatie op apegapen ligt, zegt dat meer dan genoeg over de omvang van deze catastrofe. Het is tegelijk rampzalig, hallucinant en schandalig."

Het stadsbestuur heeft aan de rechtbank van eerste aanleg gevraagd om de drie partijen al te dagvaarden voor de zitting van donderdag 17 december. "Onze doelstelling is immers om de verantwoordelijken zo snel mogelijk te verplichten de zuivering opnieuw op te starten", aldus De Bie.

Geen vissen meer

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is de waterkwaliteit in de Zenne, de Rupel en de Schelde dramatisch verslechterd. Dat het waterzuiveringsinstallatie in Brussel is uitgevallen, is ook dramatisch voor de vissen in de rivier.

"De vis is niet dood, maar heeft zuiverder water opgezocht", laat biologe Gerlinde Van Thuyne van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) weten. "Het huishoudelijk afval is op zich niet giftig, maar heeft het zuurstofgehalte in het water drastisch verlaagd, tot 1,66 milligram per liter water. Het is te weinig voor vissen om in te overleven."