15 procent minder arbeidsongevallen in 2009

In het eerste semester van 2009 zijn er in de privésector minder arbeidsongevallen gebeurd. Dat meldt het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) in zijn jaarverslag.

jlenaerts

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector daalde met 15 procent en staat daarmee op hetzelfde niveau als in 2007. In totaal gaat het om 165.126 arbeidsongevallen.

Vooral in de gezondheidssector en de maatschappelijke dienstverlening werd een stijging van ongevallen waargenomen. Dat is te wijten aan de werkgelegenheid die in beide sectoren is toegenomen.