Kamer keurt mozaïekwetten justitie goed

De Kamer keurde dinsdagavond twee "mozaïekwetten" goed die een boel veranderingen in de sector van Justitie tot gevolg hebben. Mozaïekwetten zijn wetten waarin meerdere bepalingen uit heel uiteenlopende wetten worden gewijzigd.

ikerremans

Zo zullen illegalen geld kunnen krijgen van het slachtofferfonds. Dat is de fameuze Oulematou-wet (foto: familie Oulematou). Adoptieouders zullen meer tijd hebben om een kindje toegewezen te krijgen. Verbeurdverklaard geld wordt makkelijker geïnd en alle treinongevallen komen onder de politierechter.

Het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken wordt vereenvoudigd en meerdere bepalingen uit de wet van 2007 worden alweer afgeschaft.

De schadevergoeding voor mensen die onterecht in voorlopige hechtenis zaten zal makkelijker verkregen kunnen worden, de termijnen om in beroep te gaan tegen een opschorting van een straf worden geharmoniseerd.

Voor een kritische analyse van al wat verandert door de twee mozaïekwetten, zie de expertenpagina van John De Wit.