Gemeentebelasting stijgt niet

“Met 500.000 euro in het reservefonds komt er geen verhoging van de gemeentelijke belastingen, en blijven de opcentiemen op 1.250. De gemeente moet voor volgend jaar geen nieuwe leningen aangaan”, meldt burgemeester Raf Drieskens (CD&V).

Grote in het oog springende nieuwe projecten werden niet aangekondigd. Op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid is er onder meer de laatste fase in de herinrichting van de Peerderbaan met de aanleg van fietspaden in de richting van Kleine-Brogel. Dat kost 2,3 miljoen euro, het Vlaams Gewest betoelaagt 1,9 miljoen. Voorts worden fietspaden voorbereid langs de Hamonterweg en de Jos Verlindenstraat.

Neerpelt gaat zich volgend jaar ook bezinnen over zijn identiteit in een citymarketingplan dat 60.000 euro kost en dat moet bijdragen tot “een attractief imago van Neerpelt buiten de gemeentegrenzen”. CD&V en sp.a keurden de begroting goed, op CD&V-raadslid Leon Alders na. Die onthield zich omdat hij in het budget zijn vraag niet zag ingewilligd om verlichting ten noorden van het kanaal te voorzien.

Stijn Philippe van Open VLD haalde zijn berekening boven om aan te tonen dat de gemeente de opcentiemen kan verlagen naar 1.000, en hij ijverde ook voor de afschaffing van de dienstenbelasting. Burgemeester Drieskens deed het voorstel voor de belastingverlaging af met “waar moeten we dat halen, u doet geen concrete voorstellen op posten waarop we kunnen bezuinigen.” Open VLD en Vlaams Belang stemden tegen.

GVB

Meerderheid: CD&V/NV-A (14), sp.a (4)

Oppositie: Open Vld (5), VB (2)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio