Sint-Lutgardiskerk is beschermd

De Sint-Lutgardiskerk is definitief beschermd als monument.

ksleurs

Dat heeft het Agentschap Ruimtelijke Ordening meegedeeld aan schepen Gerard Stassen (sp.a).

“De historische waarde ligt in de uitbouw van een nieuwe parochie met bedehuis in de Tongerse wijk ‘Achter de Statie’, een woonuitbreidingsgebied van kort na de Tweede Wereldorlog. De kerk is een sobere ‘moderne’ gebedsruimte, ontworpen door Jos Ritzen en gebaseerd op de vroeg-christelijke basilica.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio